← Takaisin etusivulle

Voikko
Tietoa ohjelmiston testaajille

Tällä sivulla annetaan ohjeita Voikon testauksesta kiinnostuneille. Suomi-malagan kehitysversion käyttö on yleensä yksinkertaisin tapa seurata Voikon kehitystä. Täysi testiympäristö kannattaa asentaa vain, jos haluaa vakavasti osallistua Voikon testaamiseen. Tämä edellyttää jo jonkin verran teknistä osaamista.

Ohjeissa oletetaan, että käytössä on uusin kehitysversio libvoikosta ja Suomi-malagasta. Uusimmat vakaat versiot eivät välttämättä riitä.

Suomi-Malagan kehitysversion käyttö

Suomi-Malaga on Voikon komponentti, joka sisältää suomen kielen sanaston sekä säännöt sanojen taivutuksesta, johtamisesta ja käytöstä yhdyssanan osana. Tästä syystä se on Voikon komponenteista ehkä kaikkein näkyvimmin kehittyvä. Jos haluat testata uusimpia kehitysversioita, se käy melko helposti alla olevien ohjeiden avulla.

 1. Asenna versionhallintatöykalu git sekä Malagaan kuuluva osa malaga-bin. Asenna myös kehitystyökalu make ja python-tulkki. Debianissa nämä ovat samannimisissä paketeissa.

 2. Lataa Suomi-Malaga versionhallinnasta omaan kotihakemistoosi seuraavilla komennoilla:

  mkdir ~/git
  git clone git://github.com/voikko/corevoikko.git ~/git/corevoikko
  mkdir -p ~/.voikko/2
  ln -s ~/git/corevoikko/voikko-fi/voikko ~/.voikko/2/mor-standard
  
 3. Käännä voikko-fi komennolla:

  cd ~/git/corevoikko/voikko-fi
  make voikko
  
 4. Mikäli kääntämisessä ei tapahtunut virheitä, voikko-fi:n kehitysversio on nyt käyttövalmis. Libvoikko käyttää automaattisesti kotihakemistossa olevaa voikko-fi:tä, jos sellainen on olemassa. Jos myöhemmin haluat päivittää uudempaan kehitysversioon, se tapahtuu seuraavilla komennoilla:

  cd ~/git/corevoikko/voikko-fi
  git pull -r
  make voikko
  

Debian-asennuspaketit Voikon kehitysversioista

Jos käytät Debiania tai jotakin siihen perustuvaa Linux-jakelua, voit tehdä deb-asennuspaketit Voikon kehitysversioista käyttämällä bash-skriptiä makevoikkodeb. Skripti osaa muun muassa hakea automaattisesti versionhallintajärjestelmästä lähdekoodin halutulle Voikon komponentille ja kääntää sen valmiiksi deb-asennuspaketiksi. Ohjeita skriptin käytöstä saat käynnistämällä sen ilman parametreja: makevoikkodeb. Seuraavaksi joitakin esimerkkejä:

Suomi-malagan ja libvoikon testausohjeita kehittäjille

Nämä ohjeet on siirretty englanninkieliseen kehityswikiin.

Suomi-malagan Voikko-version (SMV) julkaisukriteerit ja testimenetelmiä

Julkaisua edeltävän testauksen tavoitteena on varmistaa, että SMV täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Oikeita sanoja tunnistetaan vähintään yhtä paljon kuin edellisessä vakaassa versiossa.
 2. Virheellisiä sanoja tunnistetaan korkeintaan yhtä paljon kuin edellisessä vakaassa versiossa.
 3. Yleisistä suomen kielen sanoista ei jää tunnistumatta sellaisia, jotka edellinen vakaa versio tunnisti.
 4. Nopeus satunnaisia merkkijonoja käsiteltäessä ei ole mitattavissa määrin hitaampi kuin edellisessä vakaassa versiossa.
 5. Nopeus oikeita suomen kielen sanoja käsiteltäessä ei ole mitattavissa määrin hitaampi kuin edellisessä vakaassa versiossa.
 6. Uusia virheellisesti tavuttuvia sanoja on merkittävästi vähemmän kuin uusia oikein tavuttuvia sanoja.
 7. SMV ei jumiudu tai muuten käyttäydy vakavia ongelmia aiheuttavalla tavalla millään sellaisella syötteellä, jonka se voi libvoikon kautta saada.
 8. SMV on joillakin edellisistä kriteereistä mitattuna sen verran edellistä vakaata versiota parempi, että uuden vakaan version julkaiseminen on mielekästä.

Näiden kriteerien testaamiseksi alla esitetyt testit on tehtävä viimeisimmälle vakaalle versiolle ja uusimmalle kehitysversiolle ja vertailtava tuloksia.

Kriteeriä 7 varten ei ole olemassa mitään helppoja testejä. Toisaalta Suomi-malagan tapauksessa tämän kriteerin toteutuminen aiheuttaa harvoin ongelmia, sillä ohjelmointikielenä Malaga ei edes mahdollista täydellisesti jumiutuvien tai kaatuvien ohjelmien kirjoittamista. Hyvin pitkiin analyysiaikoihin päätyminen on kuitenkin mahdollista. Kriteerin 8 toteutumisen pitäisi toivottavasti selvitä muiden testien suorittamisen yhteydessä.

Erityisesti on huomattavaa, että SMV:n (kuten muidenkin Voikon komponenttien) julkaisussa tavoitteena on pääsääntöisesti varmistaa, että uudet versiot ovat mitattavasti edellisiä parempia. Sitä, kuinka paljon versioiden välillä on milläkin osa-alueella edettävä ei ole määritelty. Tämän johdosta kehittäjät voivat keskittyä itseään kiinnostaviin alueisiin ja välttää liian sitovien tavoitteiden aiheuttaman stressin. Näyttäisi siltä, että noin kolmen kuukautta versioiden välillä on sopiva ohjeelliseksi julkaisuaikatauluksi, mutta tässäkin ratkaisut tehdään lopulta aina tilanteen mukaan.

Edellä listattujen menetelmien lisäksi käytössä on kehittäjätestausta varten skripti voikkotest, jonka tarkoituksena on varmistaa, että korjatut bugit pysyvät korjattuina myös myöhempien koodin uudelleenjärjestelyjen yhteydessä. Tästä skriptistä ei ole juurikaan hyötyä varsinaisessa testausvaiheessa muuten kuin varmistamaan, että testiympäristö on oikein asennettu.

Libreoffice-voikon testaus

Libreoffice-voikon testausta on vaikeaa helposti automatisoida. Perustoiminnallisuuden voi varmistaa valmiin testiasiakirjan avulla, mutta se ei (ainakaan toistaiseksi) kata kaikkia testausta vaativia alueita. Manuaalisessa testauksessa on tarpeen varmistaa ainakin puoliautomaattisen tavutuksen ja oikoluvun toiminta. Lisäksi pitää tarkistaa, että kirjoituksen aputyökalujen asetukset toimivat oikein.