Virheelliset välimerkit lainauksen lopussa

Lainauksen lopussa olevat välimerkit vaikuttavat virheellisiltä. Pääsääntö on se, että jos lainataan kokonaisia virkkeitä, virkkeen lopettava välimerkki tulee lainauksen sisälle. Mikäli taas lainausmerkeissä on vain yksittäisiä sanoja ja lainaus sijaitsee virkkeen lopussa, tulee koko virkkeen lopettava välimerkki lainausmerkin perään.