Väärin sijoitettu sulkumerkki

Sulkumerkit tulee sijoittaa niin, että jokaisella oikeanpuoleisella sulkumerkillä on vasen vastinpari. Eli jos sulku ”avataan”, se myös ”suljetaan”. Virke ei voi vaihtua sulkumerkkien sisällä, paitsi jos sulkujen sisällä on kokonaisia virkkeitä.