Kieltoverbi ja pääverbi eivät sovi yhteen

Kieltoverbiin (en, et, emme jne.) liittyvän pääverbin tulee olla kieltoverbin mukaisessa muodossa. Esimerkiksi ”Minä en juokse.” on oikein, mutta ”Minä en juoksen.” on väärin.