Sidesana (ja, tai, mutta, ...) ei voi olla virkkeen viimeinen sana

Sidesanat yhdistävät sanoja tai lauseita, eivätkä siten voi esiintyä aivan virkkeen lopussa.