Tarkista, puuttuuko virkkeestä pääverbi tai -verbejä

Jokaisessa kokonaisessa lauseessa on oltava pääverbi. Siten myös jokaisessa virkkeessä tulisi olla ainakin yksi pääverbi, useasta lauseesta koostuvissa virkkeissä luonnollisesti enemmänkin.