Virkkeestä saattaa puuttua pilkku, tai siinä voi olla ylimääräinen verbi

Tässä virkkeessä tai virkkeen osassa näyttäisi olevan liikaa verbejä. Usein virhe johtuu siitä, että tekstiin on vahingossa jäänyt ylimääräinen verbi. Joskus syynä voi myös olla puuttuva lauseita erottava pilkku tai sidesana.