Virheellinen virkkeen aloittava merkki

Virke on aloitettu välimerkillä tai muulla merkillä, jota ei voi käyttää virkkeen alussa. Tämä virhe voi esiintyä myös tilanteessa, jossa edeltävä virke päättyy virheellisellä tai epätavanomaisella tavalla.