Välimerkki puuttuu virkkeen lopusta

Virke tulisi päättää pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin.