← Back to Index

Voikko
Yhteystiedot / Contact information

Postituslistat

Suurin osa Voikon kehitykseen ja käyttöön liittyvästä keskustelusta tapahtuu postituslistoillamme. Listoille voi kuka tahansa liittyä vapaasti, ja se on suositeltavaa, mikäli haluat osallistua Voikon kehitykseen.

voikko@lists.puimula.org

Suomenkielinen lista Voikkoon liittyvälle keskustelulle. Listalla käsitellään myös Voikon suomenkielisen sanaston, sananmuodostus- ja kielioppisääntöjen kehitystä sekä www-työkalujamme (Joukahainen, Webvoikko).

Roskapostin välttämiseksi viestien lähetysoikeus on rajoitettu listan tilaajiin. Jos sähköpostiosoitteesi on .fi-loppuinen, voit kuitenkin lähettää postia myös liittymättä listalle. Tällöin ensimmäinen viestisi menee listan ylläpitäjän hyväksyttäväksi, ja myöhemmät viestisi päätyvät listalle suoraan. Mikäli käytössäsi on muu kuin .fi-loppuinen sähköpostiosoite, voit lähettää ensimmäisen viestisi listan ylläpitäjälle (osoite alempana) ja pyytää viestin välittämistä listalle.

Listan arkistot: lokakuu 2005 -> kesäkuu 2007 ja kesäkuu 2007 -> nykypäivä

libvoikko@lists.puimula.org

Englanninkielinen lista Voikko-kirjaston (libvoikko) kehitykseen liittyvälle keskustelulle. Listalla käsitellään myös libreoffice-voikon ja mozvoikon kehitystä.

Roskapostin välttämiseksi viestien lähetysoikeus on rajoitettu listan tilaajiin.

Listan arkisto: marraskuu 2009 -> nykypäivä

Pikaviestimet

Meillä ei ole omaa IRC-kanavaa tai muutakaan vakiintunutta paikkaa IRC-keskusteluun. Tällainen voidaan kuitenkin järjestää tarvittaessa, jos kiinnostusta riittää.

Ylläpitäjien sähköpostiosoitteet

Postituslistaa ja tätä sivustoa ylläpitää, sekä Voikon kehityksen koordinoinnista muutoinkin vastaa Harri Pitkänen (hatapitk@iki.fi). Ylläpitäjälle voit lähettää palautetta näistä sivuista tai muista tarjoamistamme palveluista. Itse ohjelmiston käyttöön liittyville kysymyksille on kuitenkin parempia osoitteita, kuten esimerkiksi yllä mainittu postituslista ja Jabber-keskustelualue.

Eri jakeluille ja käyttöjärjestelmille asennuspaketteja tekevien henkilöiden sähköpostiosoitteet löytyvät yleensä asennuspaketeista tai niiden lataussivuilta.

To contact us in English

We have a mailing list for discussion related to developement of libvoikko. The language of that list is English. Anyone can join the list to send and receive mail. Non-subscribers cannot send mail to this list (this is done to block spam). To send mail without subscribing, send your first message to the list administrator (address below) and ask it to be forwarded. Your address will then be whitelisted and you will be able to send further messages directly to the list address. Messages can be read through the list archive as well.

The mailing list and this web site are maintained by Harri Pitkänen (hatapitk@iki.fi), who will happily answer your questions about Voikko if using the mailing list seems too complicated.