Voikko
Free linguistic software and data for Finnish

Käyttäjät / Users

Developers

Contributors

Jakelijat / Distributors

Voikko is a spelling and grammar checker, hyphenator and collection of related linguistic data for Finnish language. Most of the material on this web site is in English. Pages written in Finnish contain information for end users who may not always understand English.

Tämä on Voikko-kielityökalujen kotisivu

Voikko on ohjelmisto suomen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistamiseen, tavutukseen sekä sanojen analysointiin. Tämä sivusto on suurelta osin englanniksi, koska kaikki Voikon kanssa työskentelevät ohjelmistokehittäjät eivät osaa suomea.

Uutisia / News